inklaringskosten

Inklaringskosten zijn de kosten die verschuldigd zijn aan de pakketleverancier. De inklaringskosten omvatten het bedrag dat de pakketleverancier in rekening brengt voor de te vorderen BTW (meestal in cash afrekenen aan de deur). De inklaringskosten worden in rekening gebracht wanneer de douane heeft geconstateerd dat u BTW bent verschuldigd over de te ontvangen goederen.

In Nederland haalt de douane steekproefsgewijs goederen (pakketten) er tussen uit om te controleren of de inhoud overeenkomt met wat er is aangeven. Mocht de douane constateren dat er meer producten of producten met een hogere waarde dan aangeven, dan kan de douane besluiten om alsnog BTW in rekening te brengen. Wanneer de douane heeft geconstateerd dat u BTW bent verschuldigd is de pakketleverancier gemachtigd om naast de verschuldigde BTW, inklaringskosten in rekening te brengen. De hoogte van de inklaringskosten verschilt per pakket leverancier.

 

Scroll naar boven