Agency

Een agency is de ‘agent’ die onder leiding van iemand anders ( de opdrachtgever) op zoek gaat naar de gewenste uitkomst. De agent is gemachtigd door de opdrachtgever bepaalde handelingen te verrichten, voor en namens de opdrachtgever. De opdrachtgever is gebonden aan de handelingen van de agent die worden uitgevoerd bij de te verrichten (en toevertrouwde) plichten, binnen de reikwijdte van de agent.

Een agentschap kan worden gecreëerd door:

  1. Uitdrukkelijke overeenkomst, mondeling of schriftelijk;
  2. implicatie, gebaseerd op de gewoonte of de praktijk van de handel, of;
  3. gedrag van de opdrachtgever.

Oprichting van een agentschap is essentieel voor commerciële en financiële transacties, omdat een organisatie (als rechtspersoon) alleen kan functioneren via zijn agenten.

Scroll naar boven